KLUBMODUL - VILKÅR OG BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF HJEMMESIDEN

 

1 Introduktion og Klubmodul A/S' rolle
 
1.1 Selskabsoplysninger: Klubmodul ApS (”Klubmodul”) er et anpartssel-skab registreret med CVR.nr. 31 50 15 12, Banegraven 18, 3550 Slangerup og Jernbanegade 35, 6000 Kolding. Vores officielle e-mailadresse er salg@klubmodul.dk, vores officielle web-adresse er www.klubmodul.dk.

1.2 Vi leverer et administrationsprogram for sports- og idrætsklubber, som administrerer medlemskaber, herunder betaling af kontingent, til- og afmelding til hold og begivenheder samt køb af produkter fra sportsklubber og -foreninger mm.

 

2 Vilkår og betingelser for hjemmesiden

2.1 Ved benyttelse af Klubmoduls hjemmeside (”Hjemmesiden”) accepterer du vores vilkår og betingelser for anvendelse af hjemmesiden (”Hjemmesidevilkår”). Såfremt du ikke kan acceptere Hjemmesidevilkårene, skal du forlade Hjemmesiden øjeblikkeligt.

2.2 Klubmodul kan ændre Hjemmesidevilkårene når som helst. Du bør derfor løbende besøge Hjemmesiden for at se de gældende Hjemme-sidevilkår. Du vil være underlagt de politikker samt vilkår og betingelser, der er gældende på det tidspunkt, hvor du anvender Hjemmesiden.

2.3 Du er ansvarlig for at indgå alle de aftaler, der er nødvendige for, at du har adgang til Hjemmesiden. Du er ligeledes ansvarlig for at sikre, at alle personer, der går ind på Hjemmesiden via din internetforbindelse, er bekendt med Hjemmesidevilkårene, og at de overholder dem.

 

3 Pris og betaling

3.1 Når du køber varer eller ydelser af en sportsklub eller –forening via Hjemmesiden, trækkes din betaling af Nets A/S eller en anden godkendt indløser, der samtidig sørger for, at din betaling overføres til den sportsklub eller –forening, som du har købt en vare eller ydelse af.

3.2 Når du anvender Hjemmesiden til at betale for varer og ydelser m.m. fra sportsklubber og –foreninger, accepterer du, at Klubmodul administrerer din betaling på de vilkår og betingelser, der er angivet i Hjemmesidevilkårene.

3.3 Klubmodul kan opkræve et gebyr i forbindelse med din betaling på Hjemmesiden. Et eventuelt gebyr vil altid være angivet tydeligt alle steder, hvor en transaktion kan foretages samt fremgå tydeligt af alle priser nævnt på Hjemmesiden. Endvidere vil et opkrævet gebyr fremgå af din kvittering.

3.4 På Hjemmesiden kan der betales med følgende betalingsmidler:

Dankort

Visa/Dankort

Visa Electron

eDankort

Mastercard

Mastercard Debit

3.5 Betaling sker forud.

3.6 Klubmodul benytter quickpay.dk som betalingsgateway. Quickpay A/S er ansvarlig for den krypterede transaktion mellem dit betalingskort og Nets A/S. Læs mere på quickpay.net om sikkerheden ved online betaling.

3.7 Alle priser nævnt på Hjemmesiden er eksklusiv 25 % moms med mindre andet er angivet.

 

4 Abonnementsvilkår

4.1 Såfremt købet er et kontinuerligt abonnement er vilkårene i dette punkt 4 gældende.

4.2 Det er en forudsætning for købet på Hjemmesiden, at du tilmelder dig betaling via Dankort eller andet betalingskort, som er godkendt af Klubmodul og Nets/Teller A/S og evt. andre betalingsindløsere. Når du tilmelder dig via Hjemmesiden, accepterer du vores Hjemmesidevilkår.

4.3 Du kan til enhver tid opsige dit abonnement ved at kontakte Klubmodul eller leverandøren (klubben eller foreningen) af den købte ydelse.

4.4 Når du tilmelder dig et kontinuerligt abonnement, godkender du, at Klubmodul fremover via Nets/Teller A/S og evt. andre betalingsindløsere må trække betalingen for abonnementet, i overensstemmelse med abonnementsvilkårene, på din konto via dit betalingskort, indtil du enten ændrer dit abonnement eller afmelder abonnementet hos Klubmodul eller vores leverandører (klubben eller foreningen).

4.5 Ved automatisk trækning på betalingskort gemmes dine kortinformationer ikke hos Klubmodul, men hos Quickpay i krypteret og sikker form. Se mere herom på quickpay.dk.

4.6 Du vil senest 10 dage inden hver betaling modtage en e-mail/SMS, som fortæller dig, hvor meget du skal betale.

4.7 Kvittering for betaling sendes via e-mail.

4.8 Inden betalingskortets udløbsdato eller ved ændringer i kortdata fremsender Klubmodul påmindelse pr. e-mail herom, og du opfordres til at logge ind på din profil og opdatere dine betalingskort. Dette kan gøres ved at logge ind på enten Hjemmesiden eller leverandørens websted. Klik på "Dine tilmeldinger" og herefter på "Ret Dankort info". Opdater herefter dine oplysninger. Det bemærkes, at linket til at rette betalingskort information først kommer frem, når du har modtaget dit nye betalingskort.

4.9 Ved spærring af dit betalingskort er du selv ansvarlig for at foretage en ny tilmelding med et nyt betalingskort. Dette gøres ligeledes på enten Hjemmesiden eller leverandørens websted ved at følge samme frem-gangsmåde som beskrevet ovenfor.

 

5 Fortrydelsesret

5.1 Du har 14 dages fortrydelsesret for køb foretaget på Hjemmesiden. Har du købt en vare, løber fortrydelsesretten fra leveringstidspunktet. Har du købt en ydelse, f.eks. et abonnement, løber fortrydelsesretten fra bestillingstidspunktet og bortfalder når du deltager første gang.

5.2 Ønsker du at benytte dig af fortrydelsesretten for en ydelse, f.eks. et abonnement, skal du rette henvendelse til den sportsklub eller –forening, som leverer ydelsen, inden udløbet af fortrydelsesretten.

5.3 Ønsker du at benytte dig af fortrydelsesretten for en vare, skal varen returneres til den sportsklub eller –forening, som leverer varen, inden udløbet af fortrydelsesfristen.

 

6 Personoplysninger

6.1 Når du benytter Hjemmesiden, indsamles statistiske data. Disse data er helt anonyme, hvilket betyder, at de ikke indeholder oplysninger, der kan identificere dig, selv om du er logget ind.

6.2 Følsomme data, der sendes via nettet, er sikret ved brug af SSL kryptering ("Secure Socket Layer").

6.3 De servere, der opbevarer data om vores brugere, er placeret sikkert bag en firewall. Oplysninger opbevares krypteret på serveren.

6.4 Vi behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med Persondatalovens regler herom.

6.5 De oplysninger, du giver ved din brug af Hjemmesiden, behandles i fuld fortrolighed og bliver udelukkende anvendt i forbindelse med fakturering af indkøb hos Klubmodul eller Klubmoduls leverandører samt udsendelse af nyhedsbreve, som du har tilmeldt dig.

6.6 Som registreret bruger hos Klubmodul eller Klubmoduls leverandører har du altid mulighed for indsigt i de oplysninger, vi har samlet om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.

6.7 Ingen registrerede personoplysninger videregives til tredjemand i nogen form på noget tidspunkt, medmindre det sker efter krav i lovgivning eller i øvrigt kræves af offentlige myndigheder. LÆS MERE OM HERMES PRIVATLIVSPOLITIK HER.

 

7 Brugernavn og adgangskode

7.1 Ønsker du at tilmelde dig hold eller andre ydelser hos Klubmodul eller Klubmoduls leverandører, tildeles du et brugernavn og en adgangskode.

7.2 Det er dit ansvar at opbevare brugernavn og adgangskode på betryggende vis og ikke videregive disse informationer til andre.

7.3 Du kan bestille en ny adgangskode den kan bestilles på den hjemmeside, hvor du har oprettet dig som bruger.

 

8 Nyhedsbreve - gælder kun hvis denne service tilbydes

8.1 Du kan tilmelde dig vores nyhedsbreve.

8.2 Hvis du har tilmeldt dig vores nyhedsbreve, udsender vi det til dig via e-mail til den e-mailadresse, du har oplyst.

8.3 Du kan til enhver tid framelde dig vores nyhedsbreve ved at slette din profil på Hjemmesiden, eller ved at framelde dig nyhedsbreve enten via et link i nyhedsmailen eller på din profil via Hjemmesiden.

 

9 Cookies

9.1 I forbindelse med login installeres en midlertidig cookie på din computer.

9.2 I Internet Explorer (version 5.x) kan pågældende cookies om ønsket slettes under menuen "Funktioner" - "Internetindstillinger" - "Slet cookies".

 

10 Tekniske krav til brugerens computerudstyr

10.1 Der arbejdes på at optimere teknikken på Hjemmesiden, således at Hjemmesiden fungerer i de mest udbredte browsere (Internet Explorer, Netscape,

Mozilla, Opera, Chrome) og operativsystemer (Windows, Mac OS, Linux).

 

11 Ansvarsfraskrivelse

11.1 Klubmodul er ikke ansvarlig for nedbrud af eller svigtende adgang til hjemmesiden, nedbrud i strømforsyning eller internetforbindelse, hærværk på systemet (både fysisk såvel som computervirus og hacking), misbrug af personoplysninger eller andre forhold og omstændigheder som er udenfor vores kontrol.

11.2 Klubmodul kan i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for anvendelsen af Hjemmesiden.

11.3 Klubmodul tager forbehold for taste- og prisfejl.

11.4 Klubmodul indestår ikke for, at Hjemmesiden og de herpå tilgængeliggjorte annoncer af enhver art er fejlfrie, tilgængelige, rigtige, nøjagtige, pålidelige, opdaterede, sikre, leveres rettidigt eller kan anvendes til det angivne formål.

11.5 Selvom Klubmodul tilstræber at sikre, at oplysningerne på Hjemmesiden er korrekte, lover vi ikke, at de er præcise eller fuldstændige. Klubmodul ApS kan foretage ændringer i materialet på denne Hjemmeside eller til de ydelser og priser, der er beskrevet, når som helst og uden varsel. Materialet på Hjemmesiden kan være forældet, og Klubmodul forpligter sig ikke til at opdatere materialet. I særdeleshed lover vi ikke, at de oplysninger, som foreningerne har leveret og viser på Hjemmesiden, som f.eks. beskrivelser, priser og forventede tider, er korrekte eller opdaterede.

11.6 Klubmodul er således ikke erstatningsansvarlig for direkte tab, følgeskader, herunder driftstab, mistet avance og indirekte tab, som kunden, kundens aftagere/klienter/kunder eller tredjemand lider på grund af fejl ved en annoncetekst eller foto.

11.7 Ethvert link til tredjemands hjemmeside er uden ansvar for Klubmodul.

11.8 Klubmodul påtager sig intet ansvar for eventuelle skader hos brugeren som følge af brug af Klubmoduls eller vore leverandørers ydelser på Hjemmesiden.

11.9 Den juridiske aftale vedrørende levering og køb af varer eller ydelser er mellem dig og den sportsklub eller –forening, som du bestiller varen eller ydelsen hos. Klubmodul indestår i intet tilfælde for den ydelse eller vare, som leveres af den pågældende sportsklub eller -forening, f.eks. om et hold opfylder dine forventninger og behov.

11.10 Du er ansvarlig for sikkerheden af det kodeord, du har brugt til at registrere dig på Hjemmesiden. Medmindre Klubmodul eller en sportsklub eller -forening ved uagtsomhed videregiver dit kodeord til tredjemand, er Klubmodul ikke ansvarlig for uberettigede transaktioner, der indgås ved brug af dit navn og kodeord.

 

12 Klager og reklamationer

12.1 Klubmodul har ingen indflydelse på kvaliteten af den vare eller ydelse, som du bestiller via Hjemmesiden hos den pågældende sportsklub eller -forening, og om varen eller ydelsen lever op til dine forventninger, og Klubmodul fraskriver sig derfor ethvert ansvar herfor. Klubmodul er alene ansvarlig for formidlingen mellem dig og sportsklubben eller –foreningen. Dette indebærer, at alle reklamationer vedrørende selve varen eller ydelsen skal rettes til sportsklubben eller –foreningen.

12.2 Hvis du ønsker at reklamere over Klubmoduls ydelser, kan du henvende dig til Klubmodul. Se vores kontaktoplysninger på Hjemmesiden under ”Kontakt”.

 

13 Force majeure

13.1 Klubmodul er ikke ansvarlig for manglende eller forsinket opfyldelse af nogen af vores forpligtelser, som skyldes begivenheder uden for vores rimelige kontrol (Force majeure).

13.2 Force majeure omfatter enhver handling, begivenhed, manglende begivenhed, undladelse eller ulykke uden for vores rimelige kontrol og omfatter især (uden begrænsning) følgende:

(a) strejke, lockout eller andre kollektive kampskridt

(b) civile uroligheder, oprør, invasion, terrorangreb eller trussel om terrorangreb, krig (uanset om den er erklæret eller ej) eller trussel om eller forberedelse til krig

(c) brand, eksplosion, uvejr, oversvømmelse, jordskælv, sammensynkning, epidemi eller anden naturkatastrofe

(d) umuliggørelse af brug af jernbaner, skibe, fly, biltransport eller andre offentlige eller private transportmidler

(e) umuliggørelse af brug af offentlige eller private telenetværk

(f) en regerings handlinger, dekreter, lovgivning, forordninger eller begrænsninger.

13.3 Vores opfyldelse af en kontrakt anses for at være ophævet i den periode, Force majeure-begivenheden varer, og vi vil have udsættelse med opfyldelsen i en sådan periodes varighed. Vi vil gøre vort bedste for at bringe Force majeure-begivenheden til ophør eller finde en løsning, hvorved vores forpligtelser i henhold til kontrakten kan opfyldes på trods af Force majeure-begivenheden.


 

Hold i dag

Nyheder

Sponsorer

Instagram