Om bestyrelses arbejde

Bestyrelsen består af 5-11 medlemmer inkl. formand, næstformand og kasserer. Der er bestyrelsesmøder ca. hver anden måned, som holdes enten fysisk eller online. Vores Generalforsamling afholdes i marts efterfulgt af fællesspisning for gamle og nye bestyrelsesmedlemmer. 

Alle som er med i bestyrelsen er frivillige og du kan på følgende side læse mere om bestyrelsesmedlemmerne og hvilke opgaver de varetager og hvilke udvalg de er med: Klubmodul.dk - Nem klubadministration (hermesgf.dk)

Formænd for de nedenstående udvalg er alle med I bestyrelsen og er med til at sikre udvikling og drift af foreningen. Hvis du er nysgerrig på at vide mere, har kommentarer, spørgsmål eller er interesseret i at deltage i bestyrelsesarbejdet, så er du altid velkommen til at skrive til bestyrelsen på bestyrelse@hermesgf.dk

Om udvalgs arbejde

Alle udvalgsrepræsentanter er frivillige. Administrationen sidder med i hvert udvalg og bistår de forskellige udvalg med koordinering og opfølgning. Udvalgene referer tilbage til bestyrelsen. 

Nedenstående kan du læse mere om vores forskellige udvalg. Ønsker du at bidrage i vores frivillige udvalg, så skriv til bestyrelsen på bestyrelse@hermesgf.dk


Økonomi Udvalg (ØU)

Økonomiudvalget består af 3-4 medlemmer, hvor bestyrelsens kasserer/kasserersuppleant sidder som formand.  Udvalget mødes efter behov, men ca. én gang i kvartalet, hvor der afholdes fælles økonomi udvalgsmøde med ca. 2 timers varighed. Du skal forvente at der mellem udvalgsmøderne er opgaver, som skal klares.

Arbejdsopgaver/ansvarsområder: 

- løbende opfølgning på foreningens økonomi med administrationen

- Medlemsindberetning og tilskudsansøgning til kommune og forbund 

- sparring med administration i forhold til bogføring og årsregnskab 

- kontaktperson til revisor

- søge fonde, puljer og sponsorater efter behov inklusiv samle ønsker fra diverse udvalg


Økonomi udvalgsmedlemmer: 

Se hvem der er med i udvalget her: KOMMER SNART


Om Redskabs- og lokale Udvalg (RU)

Udvalget består af 4-5 medlemmer med formand som er bestyrelsesrepræsentant. Udvalget mødes efter behov, men ca. én gang i kvartalet, hvor der afholdes fællesmøde med ca. 2 timers varighed. Du skal forvente at der mellem udvalgsmøderne er opgaver, som skal klares. 


Arbejdsopgaver/ansvarsområder: 

- indsamle ønsker og behov for redskaber, vedligehold, renovering eller lign. fra trænere, frivillige og eventuelt medlemmer

- Prioritering af ønsker og behov

- indstilling til økonomiudvalget i forhold til indkomne ønsker og bistå med eventuelt fondsansøgninger

- Varetage dialog med Flintholm Svømmehal omkring udbedringer, rengøring og andet drift relevant i forhold til hallen

- Opfølgning og genforhandling af aftale med redskabsleverandør (eurogym)

- Sikre indkøb af magnesia og 1. hjælpskasse såsom frostposer, sportstape og plaster mv. 

- planlægning af oprydningsdage og løbende oprydning


Redskabs- og lokale udvalgsmedlemmer: 

Se hvem der er med i udvalget her: KOMMER SNART


Om Arrangement og frivillig Udvalg (AU)

Udvalget består af 4-5 medlemmer med formand som er bestyrelsesrepræsentant. Udvalget mødes efter behov, men ca. én gang i kvartalet, hvor der afholdes fællesmøde med ca. 2 timers varighed. Du skal forvente at der mellem udvalgsmøderne er opgaver, som skal klares. 


Arbejdsopgaver/ansvarsområder: 

- lave årshjul og planlægge datoer for arrangementer, konkurrencer, events, sociale aktiviteter sammen med administration

- finde frivillige til arrangementer, events og kurser

- kontaktperson til administrationen i forhold til planlægning og rekruttering af frivillige

- Planlægge og bistå afvikling af sociale aktiviteter for trænere og frivillige. 


Redskabs- og lokale udvalgsmedlemmer: 

Se hvem der er med i udvalget her: KOMMER SNART


Om Kommunikations Udvalg (KU)

Kommunikationsudvalget består af ca. 5 medlemmer, med en formand som er bestyrelsesrepræsentant.  Udvalget mødes efter behov, men ca. én gang i kvartalet, hvor der afholdes fællesmøde med ca. 2 timers varighed. Du skal forvente at der mellem udvalgsmøderne er opgaver, som skal klares. 

Arbejdsopgaver/ansvarsområder: 

- foto og filmproduktion til arkiv 

- formidling af aktiviteter på hjemmeside, Facebook og instagram, herunder

- Kurser

- Bestyrelsesmøder

- sociale aktiviteter og events

- konkurrencer 

- PR af diverse hold

- opdatering af hjemmeside


Kommunikations udvalgsmedlemmer: 

Se hvem der er med i udvalget her: KOMMER SNART
Hold i dag

Nyheder

Sponsorer

Instagram