Hermes Byggefond, indkaldelse til ordinær generalforsamling mandag den 2. marts kl. 18:00 i mødelokalet på 4. sal, Flintholm Svømmehal, Bernhard Bangs Alle 41.

Endelig dagsorden for generalforsamlingen:

1 Valg af dirigent.
2 Bestyrelsens beretning v. formand Alex Broksø.
3 Forelæggelse af det reviderede regnskab til orientering.
4 Indkomne forslag. Der er ikke indkommet nogen forslag.
5 Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Følgende er faste medlemmer af bestyrelsen:
Formanden for HSK, Allan Nyhus,
Formanden for Hermes Gymnastikforening Martin Hilker,
Kassereren i HSK, Otto Vinther Christensen.
På valg er: Formand Alex Broksø, næstformand Jeppe Johansen, Finn Hyllested og Jan Kragerup. Alle modtager genvalg.
6 Eventuelt.

Af hensyn til forplejningen, bedes man venligst tilmelde sig generalforsamlingen på mail: susanne@hsk.dk senest den 28. februar.


Vores sponsorer